Hospice Calando Middelharnis

€ 25,00 van € 10.000,00 opgehaald
0%
High care Hospice Calando is een algemene instelling, een huis voor iedereen die ongeneeslijk ziek is en bij wie het sterven aanstaande is. Levensbeschouwing of geaardheid spelen geen rol bij het ontvangen van zorg. De persoonlijke betrokkenheid is doorslaggevend. En dat geldt ook voor de betrokkenheid richting familie of andere naasten en bezoekers. Calando zorgt ervoor dat de bewoner een naar omstandigheden zo aangenaam mogelijk verblijf krijgt. In een context die vertrouwd is en lijkt op de thuissituatie. Familie, vrienden en kennissen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Hospice Calando biedt totaalzorg conform het kwaliteitskader palliatieve zorg. Totaalzorg betekent dat er aandacht is voor lichamelijke, psychische, sociale en levensbeschouwelijke aspecten. Wanneer iemand ongeneeslijk ziek is, dan is ook zijn familie aangedaan. In de palliatieve zorg staan dan ook de zieke en zijn naasten centraal. Zij zijn de leidende factor in het behandeltraject. De zorg is proactief (anticiperend). Er wordt dus niet gewacht tot er een probleem is, maar geprobeerd om het probleem te voorkomen. Calando is gespecialiseerd in symptoombestrijding. Het streven is om hinderlijke symptomen (klachten) optimaal te behandelen en het lijden zo draaglijk mogelijk te maken. Er zijn veel medische mogelijkheden om dat te bereiken. Maar ook de ruimte en de rust om problemen te bespreken maken het mogelijk om de laatste levensfase draaglijk te maken, zowel voor de zieke als voor de naasten. Met andere woorden: Calando streeft naar een optimale kwaliteit van leven, maar ook naar een optimale kwaliteit van sterven. Het streven naar een optimale kwaliteit van leven, maar ook van sterven zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Toch zijn er categorische zorgvragers die door hun aandoening liever worden gemeden in een regulier hospice. Ook voor deze zorgvrager wil Calando van betekenis willen zijn in de nieuwbouw die opgeleverd gaat worden in december van dit jaar.

Laat een reactie achter